Verspreiding  
Hoewel van deze soort al in 1828 melding gemaakt werd, werden ze pas in 1874 voor het eerst gefokt. Helaas zijn er in het begin meer hanen dan hennen geïmporteerd en is er veel met Goudfazant en gekruist. Als gevolg hiervan, zijn er in gevangenschap niet veel zuivere Lady Amherstfazanten. In het wild komen ze voor in het zuidelijke gedeelte van China. 

Voortplanting
Aantal eieren wat ze leggen: 6 - 12. Broedduur: 22 dagen. Het volledige volwassen verenkleed hebben ze pas met het 2e jaar.