“Het startsein voor de nieuwe stal is gegeven” riep Hans Alfons, voorzitter van de Dierenweide, blij toen de uitslag van een spannend avond op het gemeente bekend werd.

Raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering van 16 juni werd een amendement namens PvdA en Stadspartij Harderwijk door mevr. v.d. Kolk van de CHU, ingediend ,waarbij zij een eenmalig budget voor de nieuwbouw van de stal van de Dierenweide in Stadsweiden € 75.000 wilde toekennen.

Tijdens de behandeling hiervan waren alle partijen het erover een dat de Dierenweide gesteund moest worden. Het CDA stelde voor om 50% van de daadwerkelijke financiële kosten te geven, in plaats van een vast bedrag toe te zeggen. Nadeel hiervan is dat alle beschikbaar gestelde goederen en vrijwilligerswerk voor de Dierenweide een negatieve invloed hebben op het subsidiebedrag van de gemeente. Immers als een CV ketel van € 1000 wordt geschonken, gaat het subsidiebedrag met € 500 naar beneden.

Tot grote schrik van een groot aantal aanwezige vrijwilligers van de Dierenweide, gaf wethouder Schipper de raad aan om alle amendementen en moties niet in te dienen. De raadsvergadering ging op dat moment de verkeerde kant op. Gelukkig ging de raad na een schorsing niet akkoord met het voorstel van de wethouder Schipper en gaf aan de amendementen en moties in stemming te willen brengen. Daarna gaf Wethouder Eijsinga aan om eerst het nut en noodzaak te willen laten onderzoek door een van zijn ambtenaren en in november pas te willen beslissen hoeveel geld de Dierenweide zou krijgen. Het was nu wachten of het amendement er ongeschonden doorheen zou komen.

Na de schorsing rond 24.00 uur was het wachten op de behandeling van het amendement. Mevr. v.d. Kolk (CHU) had het voorstel om 50% de daadwerkelijke financiële kosten te geven niet overgenomen en gaf aan dat het amendement om de Dierenweide € 75.000 te schenken werd ingediend. Tijdens de stemming was het nog even spannend of er een meerderheid in de raad was want als een van de eerste partijen stemde de CDA ( 7 zetels) tegen. Omdat alleen Harderwijk Anders er nog tegen stemde (2 zetels), werd het voorstel met een meerderheid aangenomen.

Aan het eind van de vergadering kregen wij als reactie van de raadsleden dat we een zeer goed en duidelijk rapport hadden opgesteld en de rondgang langs de politieke partijen onder leiding van onze PR man Ton Guise zeer verhelderend was geweest, aldus de blijde voorzitter. En zeker de aandacht in de plaatselijke pers hebben meegeholpen aan dit positieve resultaat.

De Bouw
Met het nemen van de beslissing om de Dierenweide €75.000 te schenken, geeft de Raad een zeer belangrijk signaal af, waar een aantal geldschieters op zitten te wachten, legt de voorzitter Hans Alfons van de Dierenweide uit. Een aantal sponsoren wilde namelijk weten hoe belangrijk de Dierenweide voor de gemeente Harderwijk is en een duidelijker signaal konden zij niet afgeven en volgens Hans was dit het enige subsidievoorstel wat daadwerkelijk ongeschonden tot uitvoering wordt gebracht.

En nu bouwen. Volgende week staat de eerste bouwvergadering gepland. Hier gaan we met de aannemer om tafel zitten om een duidelijk beeld te krijgen in de hoeveelheid bouwmaterialen die we als sponsering bij bedrijven kunnen gaan vragen.

1 mei willen we klaar zijn zodat de stal tijdens het schaapscheerderfeest officieel kan worden geopend. Om dit te realiseren moeten we een goede planning met de aannemer afspreken en zelf onze activiteiten plannen die nog gedaan moeten worden, zoals sloop en afvoer van het oude gebouw, zorgen voor tijdelijk onderdak voor de dieren en materieel en het binnenhalen van het resterende bedrag. De totale inkomsten staan nu op €80.000. De overige €66.000 aan geld, menskracht en bouwmaterialen zal de Dierenweide dus via sponsoring van onder andere bedrijven en stichtingen moeten binnenhalen.

De Dierenweide heeft al een architect gevonden die voor “weinig” het ontwerp van de Dierenweide voor de bouwaanvraag op papier wil zetten. Mocht uw bedrijf de Dierenweide financieel, met menskracht of met materiaal willen ondersteunen verzoeken wij u contact op te nemen met Hans Alfons 06-53147672 of Ton Guise 0341-433643.